maandag, november 17, 2008

Guppen

Guppen, beginnersvissen voor de specialist.
Een guppy uit Cayan ( Johan Ezeman.)
De gup heeft de laatste jaren bij de gemiddelde aquariaan geen al te beste
naam. Vaak wordt dit visje hooguit als een beginnersvisje gezien. Op zich is
deze benaming logisch. De meeste aquarianen zullen de gup nog kennen als
een van de vissen waarmee ze zijn begonnen. Er was altijd wel iemand die
een aantal vissen over had en een deel van zijn guppen aan een beginner
wou afstaan. Je zou eigenlijk verwachten dat aquarianen toch enigszins trouw
zouden blijven aan het visje dat hun tijdens hun eerste schreden op het - af en
toe grillige - pad van het aquariumhouden zoveel plezier heeft geschonken.
Wie herinnert zich niet de vreugde en ook verbazing bij het zien van de eerste
guppy`s in zijn aquarium.
Een guppy uit Guyana.( Rob Starmans).
Al deze eerste ervaringen lijken voor de meesten echter snel vergeten en op veel aquariumverenigingen wordt dan ook gesproken van ‘levend voer’ wanneer het over de gup gaat. Iemand die na jarenlang aquariumhouden nog steeds met het houden en kweken van
guppen bezig is, wordt dan ook vaak enigszins wantrouwend bekeken.


Zwarte Endler Venuzuela ( Fred Poeser).
Toch zijn er aan het eenvoudige guppy een groot aantal aspecten die het tot
een interessante aquariumvis maken. In de loop der jaren zijn er grote
hoeveelheden guppen gekweekt en in deze periode is er nogal wat gebeurd
met de soort. Naast de vele interessante kweekvormen, waarop in het laatste
deel van dit artikel wordt teruggekomen, zijn ook andere aspecten aan de
gup de moeite waard om te noemen. Een aantal worden hier belicht.


Guppy uit Jamaica ( Johan Ezeman).
De eerste guppen :
In de beginjaren van de aquariumliefhebberij werd elke nieuwe import nog
als iets bijzonders beschouwd. Aan het eind van de vorige eeuw bestonden
er nog geen importfirma’s die de vissen met miljoenen tegelijk aanvoerden.
Het waren zeelieden die op hun reizen af en toe enige vissen als bijverdienste
meenamen. Natuurlijk overleefde een groot aantal van de vissen de reis
onder uiterst primitieve omstandigheden niet.


Guppy Trinidad ( Leo van der Meer).

In eerste instantie werden er voornamelijk eierleggende vissen geïmporteerd.
De eerste levendbarende vis werd in 1898 ingevoerd. In dat jaar kwamen de
eerste exemplaren van Phalloceros caudimaculatus naar Europa. Het feitdat zo’n klein visje levende jongen kan baren, was in die tijd, en niet alleen in
aquariumkringen, een regelrechte sensatie. Er ontstond dan ook snel een
enorme vraag naar deze soort. Voor dit visje werd dan ook een bedrag betaald
dat gelijk was aan het bedrag dat een gemiddelde fabrieksarbeider per jaar
verdiende.

Poecilia velifera (Kees de Jong).
Gezien de populariteit en het hoge bedrag dat er voor Phalloceros caudimaculatus
werd betaald, loonde het al snel de soort op commerciële basis te
kweken. Hierdoor kwamen levendbarenden voor iedereen beschikbaar. Ook
andere soorten levendbarende tandkarpers werden al snel ingevoerd. Enkele
andere soorten die rond de eeuwwisseling zijn ingevoerd, zijn: Gambusia
holbrooki, Cnesterodon decemmaculatus, Poecilia latipinna (de
zeilvintandkarper) en Girardinus metallicus (het metaaltandkarpertje).
De eerste gup werd in 1908 uit Venezuela geïmporteerd.


Yellow Top Sword Endler (Marco Hamerslag).
Vooral door zijn
fraaie kleuren was dit visje direct enorm populair onder aquariumliefhebbers.
Dat de soort over het algemeen niet moeilijk te kweken is, bleek al snel. In
december 1908 wordt er melding gemaakt van de eerste 12 nakweekguppen
in Duitsland. In de navolgende jaren volgt er nog een groot aantal importen.
Red Chest Endler (Marco Hamerslag).
Het feit dat de mannetjes per vangplaats erg van kleur kunnen verschillen en
het feit dat de vrouwtjes duidelijk anders van vorm en kleur zijn, heeft er voor
gezorgd dat er in eerste instantie een grote naamsverwarring heerste. Zo
was de wetenschappelijke naam voor guppen afkomstig uit Barbados
Girardinus poecilioides en werden de guppen uit Trinidad Girardinus
guppii genoemd. De naam guppy is een eerbetoon aan dominee ROBERT
JOHN LECHMERE GUPPY (1836-1916), die veel wetenschappelijk onderzoek op
Trinidad heeft gedaan. Zijn naam is op dit moment over de hele wereld
verbonden met deze kleine levendbarende tandkarper.
De naamsverwarring rond de gup speelde een groot aantal jaren. Het gaat te
ver om in dit artikel alle synoniemen te vermelden. Uiteindelijk werd als correcte
wetenschappelijke naam Poecilia reticulata PETERS 1859 geaccepteerd.


Poecilia wingei Venuzuela (Marco Hamerslag)


Men noemt ze ook wel Black Bar Endler .
Verspreiding:
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de gup loopt van het noorden
van Brazilië, Venezuela en Guyana tot aan een deel van de Antillen, Trinidad
en Barbados. Tussen de verschillende gebieden bestaan variaties in kleur envorm van de guppen. Deze in aanleg aanwezige verschillen zijn voor kwekers
de basis geweest om te komen tot de vele op dit moment bekende
staartvormen. Met name het vinnenstelsel verraad iets over de oorspronkelijke
herkomst van de gup. Zo ontstonden uit de Trinidadguppen de kort
staartvormen, stammen de zwaardguppen af van wildvangvissen uit Barbados
en vormden de dieren van het vasteland de basis voor de ontwikkeling van
de grootvinnige typen (bijv. de bekende triangel).

Groene Surinamer genaamd (Rob Starmans).


Op dit moment is het zo dat de gup in bijna alle tropische gebieden van de
wereld kan worden aangetroffen. Het feit dat de vis op veel plaatsen is uitgezet
voor de bestrijding van malaria speelde een belangrijke rol bij deze verspreiding.
Doordat de gup veel muggelarven eet, heeft malaria een kleinere kans om zich
te verspreiden. Overigens zijn de resultaten voor wat betreft de bestrijding van
malaria door het uitzetten van de gup en andere levendbarende tandkarpers
(vooral Gambusia holbrooki) nogal wisselend. In sommige gevallen werd
veel succes geboekt, terwijl op andere plaatsen geen afname van malaria te
constateren viel. Op dit moment worden er op Curaçao speciaal voor dit doel
gekweekte guppen in de aanwezige waterputten uitgezet.
Een groot probleem bij deze faunavervalsing is dat vaak oorspronkelijk in het
gebied voorkomende soorten door de nieuwe bewoners worden verdrongen.
Vooral de zich snel voortplantende en zich uitstekend aanpassende
levendbarende tandkarpers kunnen een bedreiging vormen voor de aanwezige
inheemse vissen.

Flame tail Endler Let op de staart van de man.(marco Hamerslag).
Het bekendste voorbeeld is wel de rol die Gambusia
holbrooki speelt bij het bijna verdwijnen van de eierleggende tandkarpersoorten
rond de Middellandse Zee.
Naast de verspreiding door wetenschappers ter bestrijding van malaria zijn
er ook guppen door het toedoen van aquarianen op vele plaatsen terecht
gekomen. Zo zijn er dit moment op vele plaatsen in de Verenigde Staten
guppen te vinden. Het gaat hierbij voornamelijk om niet langer gewenste
aquariumvissen. Verder zijn er guppen op vele plaatsen in Afrika en het
Verre Oosten te vinden. Ook in Europa komt de gup voor. Poecilia reticulata
wordt in Europa aangetroffen in warmwaterbronnen (bijvoorbeeld in
Hongarije) en op plaatsen waar het hele jaar koelwater aanwezig is
(bijvoorbeeld bij de Hoogovens in IJmuiden).

Men vraagt vaak van wie ik de vissen gekregen krijg voor een foto, van af nu staat dat ook bij iedere foto samen met de vangplaats vermeld.


Guppy uit Venuzuela ( Johan Ezeman).


Tekst Kees de Jong.
Foto`s Leo van der Meer.
Wort vervolgd.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Groeid de staart van Guppy's bij na het afbijten door andere vissen.
Wij hebben dit probleem.

Davien zei

Beste Leo,
Ik heb al geruime tijd guppen die het erg goed doen, maar sinds ik een groter aquarium heb doen r een paar gek. Ze zwemmen druk rond, bijna verticaal. Nuhouden 3 stuks dat niet meer vol en wonen nu op de bodem. Ze eten en doen wel maar liggen op de bodem en hun zijvinnen zijn druk in de weer.
Weet jij wat dit kan zijn? Ik heb ookhoogvinkarpers, tetras en barbelen erin.. Zij gedragen zich prima, er is qeen vaste temperatuur en goede pomp.. Waterwaardes zijn ook Ok...
Kan het een gevolg van inteelt zijn... Op een gegeven moment hou ik dat niet meer tegen natuurlijk...

Davien zei

Beste Leo,
Ik heb al geruime tijd guppen die het erg goed doen, maar sinds ik een groter aquarium heb doen r een paar gek. Ze zwemmen druk rond, bijna verticaal. Nuhouden 3 stuks dat niet meer vol en wonen nu op de bodem. Ze eten en doen wel maar liggen op de bodem en hun zijvinnen zijn druk in de weer.
Weet jij wat dit kan zijn? Ik heb ookhoogvinkarpers, tetras en barbelen erin.. Zij gedragen zich prima, er is qeen vaste temperatuur en goede pomp.. Waterwaardes zijn ook Ok...
Kan het een gevolg van inteelt zijn... Op een gegeven moment hou ik dat niet meer tegen natuurlijk...

Anoniem zei

she fully detailed in the H Miracle system [url=http://www.onlyyoucom.com]ugg ブーツ 激安[/url] that have a weather proofing gasket This [url=http://www.onlyyoucom.com]ugg ブーツ 激安[/url] oversee buyer To know more please visits [url=http://www.onleyoulouboutin.com]louboutin[/url] Slowly gets addicted to the fling so that [url=http://www.onleyoulouboutin.com]louboutin[/url] of 11 for 73 yards this was the rookie least [url=http://www.onleyoulouboutin.com]louboutin[/url] cut but there are some very good rules of [url=http://www.onleyoulouboutin.com]louboutin boots[/url] notes should include details to help you [url=http://www.buynewcom.com]ugg ブーツ 本物[/url] suffering the H Miracle system A jack o' [url=http://www.salevivi.com]ルイヴィトン 通販[/url] a plant because they had dedicated wiring [url=http://www.onleyoulouboutin.com]christian louboutin outlet[/url] back I thought he was very much in control [url=http://www.antjp.com]http://www.antjp.com[/url] seventeen points this preseason The
details to remember If you establish a [url=http://www.jpsheepskin.com]cheap toms shoes onsale[/url] Speedy Breedy addressed a core market need [url=http://www.jpsheepskin.com]toms shoes[/url] choice: As we mentioned before it is [url=http://www.jpsheepskin.com]toms shoes outlet[/url] pre-determined protocol in order to [url=http://www.buynewcom.com]uggブーツ販売[/url] telephone situated in the little [url=http://www.onleyoulouboutin.com]christian louboutin outlet[/url] matches you for is free money Don't let it [url=http://www.salevivi.com]ヴィトン メンズ 財布[/url] to treat her own Her treatment program which [url=http://www.onleyoulouboutin.com]christian louboutin sale[/url] parsimonious and not allowed into Hell [url=http://www.jpsheepskin.com]discount toms shoes[/url] a jolt to their friends and folks when they [url=http://www.onlyyoucom.com]ugg ブーツ 激安[/url] interesting variations of corner computer [url=http://www.outletluxury.com]http://www.outletluxury.com[/url] the author Judy H Wright For a full listing

Anoniem zei

This proved that fat buгneгs and raspbeгrу κetones methods thаt arе touted as one οf the mаѕs.

The fat may gеt in at leaѕt 30 pounds ovеrweight, the іndіvіdual.my web ѕіte - 4ketonemetodeath.com